در حال بارگزاری...

اخبار

کشف قیمت سهام آردینه
۲۴ تیر ۱۴۰۳

کشف قیمت سهام آردینه

سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه در نماد (آردینه ۱) و نمونیک ARDZ۱ در مرحله دوم به قیمت ثابت کشف شده در مرحله اول به سایر سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود.

اطلاعات بیشتر...
دومین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه 1402
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

دومین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه 1402

دومین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه 1402

اطلاعات بیشتر...
اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1402
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1402

اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1402

اطلاعات بیشتر...
عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه
۲۲ بهمن ۱۴۰۲

عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه

عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه به روش ترکیبی در نماد معاملاتی #آردینه در بازار دوم فرابورس ایران

اطلاعات بیشتر...