در حال بارگزاری...

مطالب

روندهای ساختاری صنعت غذایی در ایران
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

روندهای ساختاری صنعت غذایی در ایران

بر اساس گزارش BizReport ، بررسی گروه مواد غذایی نشان می دهد رژیم غذایی مردم ایران از دیرباز تاکنون عمدتاً از برنج و نان تشكیل شده است که اغلب همراه با گوشت )عمدتاً گوشت گوسفند و مرغ( و سبزیجات مصرف می شود.

اطلاعات بیشتر...
موارد مصرف و کاربرد گلوتن
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

موارد مصرف و کاربرد گلوتن

گلوتن گندم نقش مهمی در صنایع مختلف دارد، در تهیه نان ، شیرینی ، غنی سازی آرد ماکارونی ، غذای کودک ، نانهای حجیم و بهبود دهنده ها و تولید فراورده های گوشتی مانند ) سوسیس و کالباس ( وبه عنوان بهترین تامین کننده پروتئین طبیعی در صنایع غذائی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر...
گلوتن چیست
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گلوتن چیست

گلوتن پروتئینی است که در گندم، جو و چاودار یافت می شود. این ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می گردد.

اطلاعات بیشتر...
موارد مصرف و کاربرد گلوکز
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

موارد مصرف و کاربرد گلوکز

این ماده مصارف و کاربردهای بسیاری در صنعت دارد. به کاربرد آن در صنایع غذایی میپردازیم که عبارتند از:

اطلاعات بیشتر...
گلوکز چیست
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گلوکز چیست

گلوکز از سه منبع اصلی مشتمل بر گندم ، ذرت و سایر منابع بدست می آید. گلوکز کاربرد گسترده ای در مواد غذایی و آشامیدنی ، دارویی و سایر موارد دارد.

اطلاعات بیشتر...
موارد مصرف و کاربرد نشاسته
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

موارد مصرف و کاربرد نشاسته

نشاسته به عنوان ماده اولیه در بسیاری از رشته های صنایع غذایی استفاده می شود که برای هر مورد نشاسته خاص آن مناسب است.

اطلاعات بیشتر...