در حال بارگزاری...

اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1402

اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1402

 اولین نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت «نشاسته و گلوکز آردینه» را که در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1402 در ساختمان فرابورس برگزار شد.

می‌توانید به صورت کامل از طریق لینک زیر، مشاهده بفرمایید:         

https://wachartv.com/movies/10001023