در حال بارگزاری...

روندهای ساختاری صنعت غذایی در ایران

روندهای ساختاری صنعت غذایی در ایران

روندهای ساختاری صنعت غذایی در ایران

بر اساس گزارش BizReport ، بررسی گروه مواد غذایی نشان می دهد رژیم غذایی مردم ایران از دیرباز تاکنون عمدتاً از برنج و نان تشكیل شده است که اغلب همراه با گوشت )عمدتاً گوشت گوسفند و مرغ( و سبزیجات مصرف می شود.

بر همین اساس، پیشبینی می شود گروه نان، برنج و غلات در سالهای آتی از بالاترین سرعت رشد برخوردار گردد و تا سال 2022 این گروه از مواد غذایی سالانه بهطور متوسط 3 / 12 درصد رشد نماید. زیربخش برنج در این گروه، بیشترین میزان مصرف را خواهد داشت و پسازآن نان پرمصرفترین زیربخش خواهد بود.


به طورکلی پیش بینی های مربوط به گروه نان، برنج و غلات نشان میدهد این گروه 9 / 41 درصد از کل فروش مواد غذایی را تا سال 2022 به خود اختصاص خواهد داد و پسازآن گوشت، طی همین مدت سهمی معادل 23 درصد از کل فروش مواد غذایی خواهد داشت.

کاهش شدید مخارج در بخش میوه ها و سبزیجات نشان می دهد ترجیحات مصرف مواد غذایی ایرانیها به میزان قابل توجهی تغییر کرده است. در سال 2006 مصرف میوه و سبزیجات تازه و کنسروشده به ترتیب 4 / 11 درصد و 3 / 11 درصد از کل مخارج در بخش مواد غذایی را به خود اختصاص داد که پیش بینی می شود تا سال 2022 این ارقام به ترتیب به 1 درصد و 6 / 7 درصد کاهش یابند.

باورها بر این است که با توجه به سرعت بالای تطبیق یافتن با فرهنگ مصرف غذاهای موسوم به فست فود در ایران، هشدارها درباره رعایت رژیم غذایی سالم به میزان قابل توجهی نادیده گرفته می شوند. نرخ چاقی ایران در سال 2014 به 4 / 23 درصد رسید که بسیار بالاتر از میانگین جهانی 16 درصد می باشد. انتظار می رود افزایش آگاهی مردم در خصوص مسئله سلامت بر میزان فروش مواد غذایی نظیر شكر و محصولات شیرین تأثیر بگذارد. در طول بازه زمانی مورد پیش بینی، فروش اینگونه مواد غذایی کمترین میزان رشد را تجربه خواهد کرد و برای چندین سال شاهد نقصان خواهد بود.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه مصرف، برندهای داخلی بیش از 95 درصد از کل فروش مواد غذایی در ایران را تشكیل می دهند. تحریم های اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی را محدود ساخته اند؛ از همین رو، تولیدکنندگان داخلی مواد غذایی به سرعت توسعه یافتند و بسیاری از آنان اکنون محصولات خود را به سایر کشورهای منطقه نیز صادر می کنند.