در حال بارگزاری...

عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه

عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه

عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه

عرضه اولیه سهام شرکت نشاسته و گلوکز آردینه به روش ترکیبی در نماد معاملاتی #آردینه در بازار دوم فرابورس ایران

نماد عرضه اولیه: #آردینه

تعداد کل سهام قابل عرضه: 48 میلیون سهم معادل 12 درصد سهام شرکت

 

  • مرحله اول

تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 16 میلیون سهم معادل 4 درصد

تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه 25 بهمن‌ماه 1402

قیمت ارزش‌گذاری: 58959 ریال

حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 229 هزار سهم

 

  • مرحله دوم

حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 32 میلیون سهم معادل 8 درصد

حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 64 سهم