در حال بارگزاری...

موارد مصرف و کاربرد گلوتن

موارد مصرف و کاربرد گلوتن

موارد مصرف و کاربرد گلوتن

گلوتن گندم نقش مهمی در صنایع مختلف دارد، در تهیه نان ، شیرینی ، غنی سازی آرد ماکارونی ، غذای کودک ، نانهای حجیم و بهبود دهنده ها و تولید فراورده های گوشتی مانند ) سوسیس و کالباس ( وبه عنوان بهترین تامین کننده پروتئین طبیعی در صنایع غذائی مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر کاربرد های با اهمیت گلوتن عبارتند از :

  • در تهیه آمینو اسیدها و آدامس به عنوان مواد فعال عمل کرده و در مواد پاک کننده بكار می رود .
  • در صنایع چسب و کارتن سازی در مواد دارویی ، باند و یا پارچه های تنظیف به کارمی رود .
  • در نوشابه و شربت ها به صورت ماده خام با تغییراتی مورد استفاده قرار می گیرد .
  • در خمیر پیتزا جهت ایجاد حجم مناسب و تخلخل بیشتر بافت بكار می رود.
  • در غذاهای مایع نقش پیوندی و تعذیه ای دارد و همچنین به عنوان چاشنی مفید از آن استفاده میگردد.
  • به عنوان تثبیتکننده در ساخت بستنی و سس کچاپ استفاده مینمایند.
  • حجیم کردن نان بوسیله ی به دام انداختن گازهای حاصل از تخمیر
  • ارتقاء محتوای پروتئینی محصول و غنی سازی پروتئین آرد
  • غنی سازی آرد ماکارونی و رشته سوپ