در حال بارگزاری...

موارد مصرف و کاربرد گلوکز

موارد مصرف و کاربرد گلوکز

موارد مصرف و کاربرد گلوکز

این ماده مصارف و کاربردهای بسیاری در صنعت دارد. به کاربرد آن در صنایع غذایی میپردازیم که عبارتند از:

کاربرد گلوکز در محصولات صبحانه
- به عنوان براق نمودن سطح محصول ) Glazer )
- برای روکش غلات صبحانه ) Coating )

کاربرد گلوکز در شیرینی، شكلات، گز، حلواپزی و بستنی
- جلوگیری از کریستالیزه شدن محصول
- تعدیل طعم شیرینی زیاد محصولات
- خاصیت نرم کنندگی
- ایجاد قوام و ویسكوزیته
- جذب کننده رطوبت
- جایگزین شكر در جلوگیری از بافت شنی در بستنی


کاربرد گلوکز در مربا، نوشابه، کمپوت و آبمیوه
- افزایش بریكس محصول از طریق ایجاد ویسكوزیته
- جلوگیری از کریستالیزه شدن ساکارز و شكرک زدن مربا
- افزایش ماندگاری مربا از طریق کاهش تبخیر ) aw ( مربا


کاربرد گلوکز در نان و بیسكویت
- افزایش ماندگاری نان به دلیل خاصیت هایگروسكوپی گلوکز
- منبع غذایی برای مخمرنان )ساکارومایسیس سرویزیه(
- خاصیت تردکنندگی بیسكویت


کاربرد گلوکز در تافی و آب نبات
- شیرین کنندگی
- قابلیت نرم کنندگی
- تعدیل کننده واکنش قهوه ای شدن
- جهت جلوگیری از کریستالیزه شدن محصول
- ماندگاری محصول از طریق بالا بردن فشار اسمزی و کاهش فعالیت آبی محصول