در حال بارگزاری...

گلوتن گندم

گلوتن گندم

گلوتن یک پروتئین حیاتی است که از طریق فرآیند استخراج، از گندم به دست میآید. طی این فرآیند آرد گندم هیدراته میشود و گلوتن را فعال میکند و سپس با حذف نشاسته گلوتن استخراج، خشک و آسیاب میشود.

 کاربــــرد

گلوتن گندم از گلیادینها که موجب ویسکوزیته شدن و گلوتنین که به محصولات خاصیت ارتجاعی میدهد تشکیل شده است که به عنوان یک پروتئین طبیعی برای بهینهسازی آرد، بهویژه برای کیکهای حاوی آرد گندم کامل یا چاودار استفاده میشود. گلوتن گندم نقش بسزایی در تولید فرآوردههای گوشتی (سوسیس، کالباس و همبرگر) دارد و همچنین درتولید ماکارونی، شکنندگی و چسبندگی آنها را کاهش میدهد و مقاومت آنها را در برابر دمای بالا افزایش میدهد و برای خواص اتصال و ساختار آن استفاده میشود. همچنین برای افزایش ارزش غذایی سوپ ها و سس ها مورد استفاده قرار میگیرد.

گلوتن گندم همچنین یکی از اجزای تشکیلدهندۀ غذای حیوانات خانگی، دام و طیور و آبزیان است. محصولات حاوی این پروتئین نه تنها جنبههای بصری خوراک را بهبود میبخشند، بلکه بهراحتی قابل هضم و خوش طعم هستند.

 

بسته بندی:

  • کیسه های 25 کیلوگرمی
  • کیسه های جامبو 1250 کیلوگرمی

 

  • دسته بندی: محصولات
  • تاریخ: ۲۱ تیر ۱۴۰۳
  • اشتراک گذاری: