در حال بارگزاری...

گلوکز چیست

گلوکز چیست

گلوکز چیست

گلوکز از سه منبع اصلی مشتمل بر گندم ، ذرت و سایر منابع بدست می آید. گلوکز کاربرد گسترده ای در مواد غذایی و آشامیدنی ، دارویی و سایر موارد دارد.

گلوکز ، جدا از اینكه باعث ایجاد شیرینی می شود ، به عنوان یك تقویت کننده طعم و عامل ایجاد کننده بافت نیز عمل می کند.

همچنین از تبلور قند جلوگیری می کند که ویژگی مطلوبی در محصولات قنادی است، که به نوبه خود کاربرد آن را در صنعت شیرینی سازی بسیار افزایش داده است.